6571/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
6571/UBND-KSTTHCNC
Giao tham mưu góp ý dự thảo Thông tư quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT354120274-5-20221652254974285_(tungct)(12.05.2022_11h08p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước