1961/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1961/QĐ-UBND
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/06/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT108617831-6-20211623056128995tungct08.06.2021_09h25p55_liemmx_08-06-2021-14-48-09_signed.pdf
 Trở về trang trước