20/CT-UBND
Chi tiết văn bản
20/CT-UBND
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 17/10/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct20_signed.pdf
 Trở về trang trước