10/GP-UBND
Chi tiết văn bản
10/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho Công ty TNHH XD&KTKS Phúc Đường
Ngày ban hành 05/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT624542286-1-20221641291432790_(giangld)(05.01.2022_07h28p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước