6517/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6517/UBND-KTTC
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị của UBND huyện Tĩnh Gia về thu tiền sử dụng đất đối với 04 lô đất thuộc khu vực Nam đường 8
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT534156070-5-20201590138080220_(chanth)(22.05.2020_16h37p43)_signed.pdf
 Trở về trang trước