3293/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3293/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bổ sung vật tư y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn năm 2022
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT503903779-9-20221663928483168_tungdt_30-09-2022-08-48-05_signed.pdf
 Trở về trang trước