515/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
515/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án nước sạch tại huyện Bá Thước giai đoạn năm tài chính 2020 đến 2021 do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ
Ngày ban hành 11/02/2020
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d515.signed.pdf
 Trở về trang trước