11967/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11967/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Thanh Thanh Duyên về điều chỉnh diện tích đất thuê để sử dụng vào mục đích cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa
Ngày ban hành 10/09/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c11967.signed.pdf
 Trở về trang trước