168/BC-UBND
Chi tiết văn bản
168/BC-UBND
Kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 11 năm 2017
Ngày ban hành 27/11/2017
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc168_signed.pdf
 Trở về trang trước