1619/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1619/QĐ-UBND
Về việc công nhận đề tài nghiên cứu khoa học, sáng sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp tỉnh năm 2021
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT128207110-5-20221652264516858tungct11.05.2022_17h52p34_tungdt_11-05-2022-18-00-19_signed.pdf
 Trở về trang trước