84/GP-UBND
Chi tiết văn bản
84/GP-UBND
Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển khoan địa chất - môi trường
Ngày ban hành 07/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp84_signed.pdf
 Trở về trang trước