10491/UBND-NN
Chi tiết văn bản
10491/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Thiệu Hóa được thực hiện trong năm 2019
Ngày ban hành 13/08/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10491.signed.pdf
 Trở về trang trước