4371/UBND-CN
Chi tiết văn bản
4371/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (một phần khu I.1 - Dự án Khu đô thị Quảng trường biển Sầm Sơn).
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT558492881-3-20241711702514426_(hieulv)(31.03.2024_15h20p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước