14540/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
14540/UBND-KTTC
Giao báo cáo các nội dung có liên quan đến công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT240489066-10-20201602808984997_(chanth)(16.10.2020_09h16p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước