2736/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2736/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Văn Long.
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT565980293-7-20211626773361003_tuandm_21-07-2021-07-55-52_signed.pdf
 Trở về trang trước