224/TB-UBND
Chi tiết văn bản
224/TB-UBND
Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2019 của Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/12/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb224_signed.pdf
 Trở về trang trước