2462/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2462/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể và phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2024 dự án thành phần thuộc dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”.
Ngày ban hành 14/06/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT466653523-6-20241718274812932tungct14.06.2024_11h16p10_giangld_14-06-2024-13-59-21_signed.pdf
 Trở về trang trước