47/GP-UBND
Chi tiết văn bản
47/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đối với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hải Phát
Ngày ban hành 24/02/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT169849944-2-20221645676386513_(giangld)(24.02.2022_13h50p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước