4434/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4434/UBND-NN
Thực hiện Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT142033620-4-20211617596039648_tungct_06-04-2021-16-05-12_signed.pdf
 Trở về trang trước