224/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
224/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao (công suất 60.000 lợn thịt/năm) kết hợp trồng rừng sản xuất của Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri - Vina thực hiện tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT371496608-1-20221641289372642tungct04.01.2022_17h06p54_giangld_12-01-2022-19-30-52_signed.pdf
 Trở về trang trước