108/GP-UBND
Chi tiết văn bản
108/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tự Lập
Ngày ban hành 05/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp108_signed.pdf
 Trở về trang trước