10227/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10227/UBND-CN
Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2035
Ngày ban hành 30/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT818729481-7-20201596014888619_(thinhnd)(29.07.2020_18h14p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước