458/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
458/UBND-THKH
Thực hiện Công văn số 5448/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018
Ngày ban hành 10/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c458_signed.pdf
 Trở về trang trước