5123/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5123/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường giao thông từ đường Tây Thanh Hóa đi bản Ún - Sài Khao huyện Mường Lát (NQ 30a)
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5123.signed.pdf
 Trở về trang trước