125/TB-UBND
Chi tiết văn bản
125/TB-UBND
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 08/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT564554911-5-20211620461048903_(trangnt)(08.05.2021_15h48p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước