2202/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2202/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH Vinh Quyền Group chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân để thực hiện dự án Khu kinh doanh dịch vụ thương mại hỗn hợp
Ngày ban hành 12/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2202_signed.pdf
 Trở về trang trước