12115/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12115/UBND-CN
Chấp thuận báo cáo thẩm tra ATGT trước khi đưa công trình vào khai thác đoạn Km 0-Km40, dự án đường Hồi Xuân - Tén Tần (QL 15C)
Ngày ban hành 11/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12115.signed.pdf
 Trở về trang trước