1377/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1377/QĐ-UBND
Chuyển ngạch và bổ nhiệm ngạch từ ngạch chuyên viên sang ngạch thanh tra viên và từ ngạch chuyên viên chính sang ngạch thanh tra viên chính
Ngày ban hành 27/04/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT789407452-4-20211619427403764tungct26.04.2021_17h17p43_tungdt_26-04-2021-23-43-05_signed.pdf
 Trở về trang trước