1814/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1814/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ thôn Buồng xã Luận Khê đi thôn Pà Cầu xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân (NQ30a)
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT692408548-5-20201589940281021chanth20.05.2020_09h49p02_quyenpd_22-05-2020-08-25-50_signed.pdf
 Trở về trang trước