8414/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
8414/UBND-KTTC
Giao tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ
Ngày ban hành 14/06/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT714202460-6-20241718166036591_(hoangmc)(14.06.2024_07h08p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước