530/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
530/QĐ-UBND
Đóng cửa mỏ đá vôi xã Đông Văn, huyện Đông Sơn của Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT677800280-2-20211612518792307_giangld_09-02-2021-06-47-46_signed.pdf
 Trở về trang trước