101/TB-UBND
Chi tiết văn bản
101/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày ban hành 11/06/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb101_signed.pdf
 Trở về trang trước