4969/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4969/QĐ-UBND
Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào UBND huyện Như Thanh đối với ông Đỗ Thanh Minh
Ngày ban hành 19/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT351097467-11-20201605717064606_quyennd_19-11-2020-09-22-27_signed.pdf
 Trở về trang trước