2576/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2576/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT850598519-7-20221658736982089_(giangld)(25.07.2022_15h40p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước