2748/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2748/QĐ-UBND
Tiếp nhận xe lăn cho người khuyết tật từ Tổ chức Trả lại Tuổi thơ
Ngày ban hành 10/07/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2748_signed.pdf
 Trở về trang trước