1737/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1737/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Thạch Thành
Ngày ban hành 18/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT141580918-5-20201589789530178chanth18.05.2020_15h18p54_quyennd_18-05-2020-16-09-16_signed.pdf
 Trở về trang trước