2878/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2878/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền núi gia hạn thời gian sử dụng đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích Cửa hàng thương mại tổng hợp dịch vụ tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân
Ngày ban hành 22/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT106581148-7-20201595319645982_quyennd_21-07-2020-22-30-58_signed.pdf
 Trở về trang trước