120/TB-UBND
Chi tiết văn bản
120/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi kiểm tra thực địa giải phóng mặt bằng một số dự án hạ tầng, đường giao thông tại Khu kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 06/07/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb120_signed.pdf
 Trở về trang trước