18636/UBND-CN
Chi tiết văn bản
18636/UBND-CN
Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Đại Dương tại Công văn số 129/2021/CV-KSĐD ngày 12/11/2021
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT515033831-11-20211637658322698_(trangnt)(25.11.2021_07h39p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước