16242/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16242/UBND-THKH
Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm y tế cấp huyện
Ngày ban hành 19/11/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT663853418-11-20201605694841459_quyenpd_19-11-2020-08-12-28_signed.pdf
 Trở về trang trước