3501/QÐ-UBND
Chi tiết văn bản
3501/QÐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Hạng mục xử lý nước thải Bệnh viện thuộc Hợp phần 3 - Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/10/2012
Người ký Lê Đình Thọ
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm d3501.pdf
 Trở về trang trước