6533/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6533/UBND-CN
Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Doanh nghiệp TN Hải Sâm tại Công văn số 07/CV-HS ngày 29/4/2022
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT895462870-5-20221652148138492_(trangnt)(11.05.2022_15h39p43)_signed.pdf
 Trở về trang trước