1615/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1615/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt III, năm 2022
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT633228708-5-20221652231041626_(giangld)(11.05.2022_16h45p10)_signed.pdf
 Trở về trang trước