17487/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
17487/UBND-CNTT
Về việc giao xây dựng dự thảo báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2023
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT861660494-11-20231700196042700_(chiennv)(19.11.2023_12h02p01)_signed.pdf
 Trở về trang trước