1989/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1989/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Bắc Nam chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông Asphalt, nhà máy gạch không nung và các dịch vụ hỗn hợp khác
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT681565775-6-20211623238249152_(giangld)(10.06.2021_14h15p10)_signed.pdf
 Trở về trang trước