14246/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14246/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân Anh tại Tờ trình số 01/TTr-NTVA ngày 01/9/2021
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT217105415-9-20211631523097588_(hoangmc)(14.09.2021_15h35p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước