68/GP-UBND
Chi tiết văn bản
68/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Dịch vụ - TM Đại An
Ngày ban hành 10/05/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp68_signed.pdf
 Trở về trang trước