16515/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16515/UBND-CN
Tham mưu giao nút giao đấu nối từ đường nhánh cửa hàng xăng dầu vào QL.45
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c16515.signed.pdf
 Trở về trang trước