16046/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
16046/UBND-KTTC
Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại thôn Lý Yên, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT621171330-10-20211633965816002_(chiennv)(13.10.2021_14h21p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước