1361/QĐ-HĐATVSLĐ
Chi tiết văn bản
1361/QĐ-HĐATVSLĐ
Ban hành “Quy chế làm việc của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa"
Ngày ban hành 26/04/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT795860965-4-20211619063421305_tungdt_26-04-2021-08-10-28_signed.pdf
 Trở về trang trước